Den mørke jungelen

«Lagsnytt er ein formidabel dokumentasjon av alt det frivillige arbeidet som skjer på knausar og nes. Verdien er sett til 60.000.000.000 kroner per år», skriv Lars Sveinung Lid.

  • Bygdanytt-journalist Lars Sveiung Lid hyllar alt det frivillige arbeidet - mykje av det finn ein i Bygdanytt sin lagsnytt-spalte - som blir lagt ned i Arna, på Osterøy og i resten av landet. FOTO: Montasje
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill