Du er heilt perfekt! Takk for at du er til!

GJESTESKRIBENT: Eg kjenner mange som kanskje ikkje hadde levd, dersom inngangsbilletten til livet var det plettfrie. Mange av desse har nok større livsglede enn eg nokon gong kjem til å kjenna på.

  • Gjesteskribent Jostein Fossmark bur på Hjellvik på Osterøy. Han arbeider som rektor ved Danielsen Ungdomsskule Osterøy. FOTO: Nils-Ove Støbakk / BN
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill