Kraftutbygging i fredet vassdrag

– Vi håper denne søknaden blir avvist, skriver Lonevåg Sportsfiskarlag i dette leserbrevet.

  • NVE behandler i disse dager en konsesjonssøknad fra Gjerstadfossen kraftverk A/S om tillatelse til å bygge et kraftverk langs Loneelva. FOTO: Anders Totland
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill