Kvar heim sitt eige kraftverk

Kor lang tid tek det før dei fleste husa i Arna produserar sin eigen strøm og har eit batteri for å lagre overskotet. Og heile bustadfelt utgjer sitt eige vetle strømnett som kan forsyna husa med elektrisitet, spør gjesteskribent Martin Larsen Hirth.

  • Anslag frå Noregs Vassdrags- og energidirektorat tyder på at det er kring 500 straumkundar som sel overskotsproduksjon tilbake til straumnettet, skriv Martin Larsen Hirth. FOTO: Peter Leth/Flickr
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill