Nye steg for betre miljø

Pris er ikkje det einaste som avgjer om folk hiv seg på bussen i staden for å ta bilen.

  • Buss Arna stasjon side 1.jpg FOTO: Arkiv
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill