Ber om at meir av eigedomsskatten blir brukt på vedlikehald av vegar

– Nytten må visast fram i nærområdet, meiner Ingemar Tepstad (H).

  • Høgre-politikar Ingemar Tepstad synest kommunen må vera tydelegare på kva for område innbyggarane drar nytte av eigedomsskatten. FOTO: Mads René Trellevik
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill