Blei kasta ut frå praksisen på Arna helseheim berre dagar før ho var ferdig

Leiinga ved Arna helseheim har kasta ut ein sjukepleiarstudent frå praksisen fordi ho sa frå om det ho meinte var uhaldbare tilstander ved sjukeheimen. Det skjedde berre dagar før ho var ferdig med praksisen.

  • KASTA UT: Berre få dagar før ho var ferdig med praksisen ved Arna helseheim, blei Sunniva Svensson kasta ut. Leiinga meinte ho hadde brote teieplikta. Svensson har no fått medhald i Klagenemnda. FOTO: Nils-Ove Støbakk/Privat
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill