Bydelane kan få borgarpanel

Ein rapport føreslår å oppretta byborgarpanel i bydelane for å styrka lokaldemokratiet. Her skal det ikkje berre vera politikarar med.

  • Rapporten frå lokaldemokratiutvalet nemner både ei form for bydelsstyre og borgarpanel som verkemiddel for å få opp det politiske engasjmentet i bydelane. FOTO: Skjermdump
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill