Byrådet tilrådde riving. No får alt stå likevel.

Grunneigarane i Kjelånæ på Garnes slepp truleg likevel å riva resten av det dei har bygt ulovleg i strandsona.

  • RESTEN FÅR STÅ: Eigarane av bygga her i Kjelånæ har rive noko, men no har komite for miljø og byutvikling vedtatt at resten kan få stå. Med unnatak av flytebryggene. FOTO: Ronny Bertelsen
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill