Fryktar politikarane skrinlegg ny skule

Foreldra på Valestrand fryktar politikarane meiner det blir for dyrt å bruka 200 millionar kroner på ny skule og skrinlegg heile prosjektet.

  • MØT OPP: FAU-leiar Rayner Nygård ved Valestrand skule fryktar høg pris vil setja ein stoppar for ny skule på Valestrand. Han håpar valestrendingane møter opp på folkemøtet for å seia kva dei meiner. FOTO: Ronny Bertelsen
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill