Grunneigarar reagerer på bustad-stopp i Arna

– Vi kjende ikkje til forslaget frå fagetaten, så dette kom brått på. Vi ønskjer sjølvsagt ikkje at arealet vårt skal tilbake til LNF-område, seier Odd Espeland.

  • IMOT: Odd Espeland eig 28 dekar som er sett av til bustadområde. Fagetaten vil ha arealet tilbake til LNF-område, noko Espeland er imot. FOTO: Ronny Bertelsen
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill