Har trua på at K5 kan bli løfta fram

Geir A. Mo er optimistisk til ein mogleg framskunding av arbeidet med ny veg og bane.

  • E16: NLF-direktør Geir A. Mo er tydeleg på at han meiner ny veg og bane mellom Arna og Voss burde bli betre prioritert i NTP. FOTO: Jon Terje Hellgren Hansen
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill