Krev at kraftverk-søknaden blir avslått

Norges Miljøvernforbund er ikkje nøgd med forslaget om å byggje kraftverk langs Loneelva.

  • Utbyggar ønsker et kraftverket nedst i fossen. FOTO: Anders Totland
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill