Liten sans for fjell-terminal i Arna

«Opp for Arna» syns ikkje noko om næringsfondet sitt ønske om underjordisk godsterminal på Herland.

  • Jarle Viken (til venstre) i Opp for Arna har lite godt å seia om forslaget om godsterminal på Herland - fronta av ordførar på Osterøy, Jarle Skeidsvoll. FOTO: Sweco/Montasje Bygdanytt
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill