Politikarane delte i synet om kraftverk på Gjerstad

Stor usemje om kommunen burde seie klart nei eller ikkje i si høyringsuttale om kraftverket.

  • IKKJE POSITIV: Ap-politikar Jørgen Varden er uroa for konsekvensane av eit krafterk langs Loneelva. FOTO: Mads René Trellevik
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill