Rådmannen meiner politikarane sjølve må ta habilitetsdebatten

Osterøy-rådmann Ingvild Kirsti Hjelmtveit meiner ansvaret ligg hos politikarane. Ho utelukkar derimot ikkje at administrasjonen vil måtte ta grep.

  • ANSVAR: Osterøy sin nye rådmann, Ingvild Kirsti Hjelmtveit, seier politikarane sjølv må setje standarden for korleis dei vil ha det. FOTO: Mads René Trellevik
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill