Ungdommane gjorde rampestrekar. Så angra dei...

– Dei fekk seg vel ein lærepenge, er konklusjonen frå politiet.

  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill