Vil bygge 38 nye boliger her

Håper på byggestart i løpet av starten av 2018.

  • Forslagsstillerne håper på avklaring med kommunen i slutten av året. Går alt etter planen, kan det se slik ut på Espeland i fremtiden. FOTO: ABO Plan & Arkitektur
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill