Vil fjerna 2500 dekar planlagt bustadareal i Arna

Fagetaten i Bergen føreslår å ta ut om lag 2500 dekar med planlagt bustadareal i Arna frå kommuneplanen.

  • IKKJE BERRE VÅRHEIA: Berre eit mindre område av Vårheia som ligg nærmast Arna terminal har overlevd fagetaten i Bergen sin gjennomgang av bustadprosjektet med over 3000 bustader. Ei rekkje andre bustadområde i Arna går ei usikker framtid i møte. FOTO: Ronny Bertelsen
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til bygdanytt.no
  • Bestill