Ut av vegen på glatt føre

Kaotisk trafikkdøgn med vanskelege køyreforhold.

o Hardangervegen er opna

Velta tre stengde vegen.

Langt færre gravferder

I løpet av dei to siste åra har talet på gravferder i Arna sokn gått ned med om lag 30 prosent. Talet på vigslar har òg gått ned dei siste åra, men ser ut til å ta seg kraftig opp i 2015.

Hoppande glade for nytt skuleeventyr

Ekteparet Tysse frå Osterøy siktar mot himmelen, og gjer seg klare til å starta ny bibelskule i Bergen sentrum.

150 deltok i den politiske streiken

Om lag 150 personar trassa både regn og bitande sur vind i Lonevåg onsdag ettermiddag for å markera kva dei meiner om regjeringa sitt forslag til endringar i Arbeidsmiljølova.

Sjå regnbogeaure grava opp gytegrop

Video viser regnbogeaure i Storelva.

Vil gjera denne brua endå smalare

Men no utset Vegvesenet prosjektet etter reaksjonar frå bussjåførar på Osterøy.

Brøt seg inn i to industribygg

Natt til onsdag fikk to Arna-bedrifter ufint besøk.

Toget stopper opp

I tidsrommet mellom klokken 14.00 og 16.00 streiker arbeiderbevegelsen. Kollektivreisende og skolebarn er blant dem som vil merke den politiske streiken.

– Kvifor streikar
 LO, Unio og YS?

28. januar går 1,5 million medlemmer i LO, YS og UNIO ut i politisk streik mot regjeringa sine framlegg til endringar i arbeidsmiljølova.

Medelever filmet slåsskamp

To ungdomsskoleelever gikk løs på hverandre på Ytre Arna skule. – Bekymringsfullt at medelever ikke varsler en voksen, sier rektor Mona Fåberg.

Gode tal for
julehandelen

Butikkane på Øyrane Torg auka omsetnaden frå 2013 til i fjor med vel to prosent, og god julehandel var ei viktig årsak til veksten.

Siste skuledag i Ytre Arna

Bli med tilbake til 1956.

Trygg skolevei til sommeren

Arbeidet med å sikre trygg skolevei på Lone skal være 
ferdig i sommer.

Streik stenger barnehagar

– Mange opplever allereie at det er vanskeleg å få fast stilling, seier Fagforbundet-leiar. No håper ho på storstreik.

Ueinige om aure-dusør

Det er påstand mot påstand etter fiskerømminga ved Angelskår. Sjøtroll meiner regnbogeauren ikkje øydelegg for villaksen.

Vogntog stengte E16

Nytt motorhavari i Risnestunnelen.

Skreddarsyr god nattesøvn

Familieverksemda Coronet legg æra si i å laga madrassar som varer i over 20 år.

Med bambus og ball

Jose San Chez lovar å få Hausvik FK opp ein divisjon, om han berre får trena dei.

Jegerane får skryt
av kommunen

Landbrukssjef Lars Johan Fjelde seier jegerane på Osterøy har blitt mykje flinkare dei siste åra til å forvalta hjortestamma.