o I sommar forsvinn rutehefta frå bussane på Osterøy

Skyss ber resiande om å bruke nett og mobil.

- En godsterminal betyr "game over" for Storelva

Sportsfiskerne i Arna frykter konsekvensene av flere inngrep i lakseelven.

I 1990 vart det felt 76 slike på Osterøy. No er talet eit heilt anna.

Kommunen ber om innspel til forvaltingsplanen for hjort. Og du treng ikkje gå på jakt for å seie meininga di.

Dette er ikke brakekledning

Nytt hus i gammel innpakning.

- Ofte oppnår man mer gjennom godt
samarbeid fremfor kunstige konflikter

Samferdselsministeren ber folk selv sjekke svaret han ga Stortinget i enhetstakstsaken.

Fleire får oppfylt barnehageønskje

I fjor var det 41 born i Arna som fekk barnehageplass i ein annan bydel enn den foreldra ønskja. I år er dette redusert til ti.

Kvinne reddet seg ut fra bilen ved egen hjelp

Føreren var alene i bilen da ulykken skjedde.

Mindre handelslekkasje frå Osterøy enn frykta

– Det er mange lojale ostringar som vel å handla i nærbutikken sin, trur kjøpmann Trond Lillejord.

Vesetgjelet-vegen til endeleg avgjerd

Førstkomande onsdag skal planutvalet behandla saka om ny veg gjennom Vesetgjelet, før saka skal til heradsstyret.

Vaksdølene vil ikke bli bergensere

Klar tale i innbyggerundersøkelsen.

Her kjem det ny asfalt i sommar

Hannisdalslina og Hardangervegen er på lista.

– Anten feilinformerer han Stortinget eller så feilinformerer han oss

Fylkesordføraren meiner samferdsleministeren har forklart seg sprikande om kvifor innføringa av einingstakst har stoppa opp.

Fylkesrådmannen vil ha utredning om terminal i Arnadalen

- Arealet egner seg godt blant annet fordi det har nær tilknytning til jernbanen.

BA: Fylkesmannen vil ha terminalen i Hordnesskogen

Fylkesmannen i Hordaland peker mot Rådal når han nå gir sitt råd til samferdselsdepartementet i saken om plassering av ny godsterminal i Bergen.

Byrådet sier ja til kommunesammenslåing

Anbefaler at Bergen slår seg sammen med Samnanger, Vaksdal og Osterøy.

Vil jobba politisk for ferja

«Ole Bull» tatt opp i heradsstyret.

o Motorsykkel tok fyr

Politiet måtte spore opp eieren.

Hauge skule kan bli barnehage

Kommunen treng fleire barnehageplassar.

Fremdeles kritisk
for skadet russ

Uendret tilstand, ifølge politiet.