Kirkeopprør på Osterøy

  • Kirkeverge Edvin Bratli beskriver misnøye i menighetene. Arkivfoto: Lars Sveinung Lid

Aktive kirkegjengere forlater menigheten i frustrasjon.

Kirkemøtet vedtok 30. januar den nye liturgien som åpner for at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken på lik linje med andre par.

Det får blandet mottakelse. På Osterøy har fem menighetsrådsmedlemmer meldt seg ut etter at vigselsliturgien ble vedtatt. I tillegg har to meldt seg ut av Fellesrådet, bestående av seks medlemmer og soknepresten, melder avisen Dagen (krever innlogging).

– Jeg vil si at utmeldingene er en protest mot vedtaket i Kirkemøtet. De er skuffet over biskopene, både vår og de andre, som gikk inn for vedtaket, sier kirkeverge Edvin Bratli til Bygdanytt.

– Hva er ordlyden i kritikken du hører?

– De klarer ikke å se at det går an å finne belegg for vedtaket i bibelen i det hele tatt.

Hittil i år er det 13 utmeldinger på Osterøy.

Aktive forsvinner

Bratli opplyser til Dagen at det er spesielt to av Osterøys fem kirker som mister medlemmer; Hamre og Gjerstad.

Han beskriver en splittelse blant kirkens medlemmer i kommunen. Ifølge Bratli var det en del personer som meldte seg ut av kirken da både vigsels- og forbønnsliturgi for homofile ble avvist på Kirkemøtet for to år siden, men det skal ha vært lite aktive medlemmer.

Utmeldinger på Osterøy

2017: 13 (til og med 16. februar)

2016: 56

2015: 23

2014: 10

2013: 5

2012: 17

Kilde: Osterøy kyrkjelege fellesråd

Nå, etter at den nye vigselsliturgien ble vedtatt, er det «kjernetroppene» som melder seg ut fra kirken på Osterøy, beskriver kirkevergen.

– Folk flest er frustrerte over at kirken har vedtatt den nye likekjønnede vigselsliturgien. Det som opprører folk er at man i det hele tatt åpner opp for det, sier Bratli til Dagen.

Han har ikke registrert noen kirkegjengere i kommunen som er positive til vedtaket.

* Følg Bygdanytt på Facebook og få nyhetene rett i lommen

Intern uenighet

Da Bygdanytt undersøkte i fjor, sa flertallet av de lokale prestene i Arna og Osterøy nei til vigsel av homofile. På Osterøy er det to sokneprester i fulle stillinger, kun én av dem sa ja på spørsmål om vigsel av homofile - den andre ville ikke svare på spørsmålet i media.

– Foreløpig er det ingen likekjønnende som har meldt interesse for å vie seg på Osterøy. Vi vet ikke hvor lang tid det tar før problemstillingen blir reell, sier kirkevergen til Bygdanytt.

– Tror du det kan bli utfordringer dersom noen likekjønnede ønsker å vie seg?

– Nei, jeg tror egentlig ikke det. Vi skal løse det på en god måte, sier Bratli.

Han synes den pågående uenigheten er slitsom,  og mener det overskygger alt annet i kirken. 

Bratli sier til Dagen at det er merkbart at folk vender seg mer inn mot bedehusmiljøet og blir aktive der.