Osterøy vgs. blir ikke gutteskole,<br/>Arna er den store skoletaperen