Vil fylle Seimsmyrane med hall, kulturhus og hotell