Fireåringene blir digitale. Er det fremtiden, eller bare skadelig for øynene?