Eierne av Oh Betong AS tok ut 3,2 millioner kroner i utbytte - høyeste sum de siste fem årene