Inntektene til Åsane Trafikkskole AS bare vokser, viser regnskapet