Inntektene til Litland Gartneri AS bare vokser, viser regnskapet