Inntektene til Bergen Spesial Transport AS bare vokser, viser regnskapet