Inntektene til Storaneset Næringspark AS bare vokser, viser regnskapet