Grunnarbeid Vest AS har fått skikk på de røde tallene