Entech Solutions AS opplever en kraftig økning i inntektene