2021-regnskapet til Smihuset AS er klart. Pilene peker nedover.