Inntektene til Garnes Gårdsbarnehage AS bare vokser, viser regnskapet