Årsresultatet til Frode Rødbotten AS i havn. Eieren tok ut millionutbytte.