Årsresultatet til Downstream Services AS i havn. Eierne tok ut millionutbytte.