Inntektene til Skisma AS bare vokser, ifølge regnskapet