Inntektene går opp – marginene går ned for Myrbø dyreklinikk