Inntektene til Brødrene Steffensen AS bare vokser, viser regnskapet