Inntektene til Magnus M. Thunestvedt AS bare vokser, viser regnskapet