Gullår for Indus Production Services AS. Marginen har ikke vært høyere på 23 år.