Kraftig innteksvekst for Bernard Torghandel AS, men likevel røde tall