RM Maskin & Verkstedsdrift AS: Dette er de viktigste 2021-tallene