Jord og Maskin AS: Omsetningen skjøt fart, men marginen stabil