Gullår for Hallgeir Hansen AS. Marginen har ikke vært høyere på seks år.