Jubeltall for AS Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk i 2021