Denne kurven er et sørgelig syn for eieren til Rune Hanstvedt Transport AS