Inntektene til Gunnebo Anja Industrier AS bare vokser, viser regnskapet