Inntektene til Bergen Tak og Vedlikeholdsservice AS bare vokser, viser regnskapet