Inntektene til Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage AS bare vokser, viser regnskapet