Inntektene til Total Innkjøp AS bare vokser, viser regnskapet